Otázka:

Aký význam má frazeologizmus pravda ako v koši voda?

Heslá:

kôš, ako v koši voda, liať vodu do koša

Odpoveď:

 

Frazeologizmus pravda (láska) ako v koši voda vychádza z poznania, že v (prútenom) koši sa voda neudrží, a vyjadruje skutočnosť, že pravda je neuchopiteľná, resp. že láska je nestála. Okrem neho máme v slovenskej frazeológii aj výraz liať vodu do koša s významom „robiť niečo zbytočné, bez nádeje na úspech“.


Otázka z 06. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 19. 04. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu kôš