Otázka:

Ako je správne: Vitajte nášho hrdinu! alebo Vítajte nášho hrdinu!?

Heslá:

vitaj/vítaj, vitajte/vítajte

Odpoveď:

 

 

Rozkazovací spôsob od slovesa vítať (pozdravovať prichádzajúceho, reagovať na jeho príchod) má v jednotnom čísle tvar vítaj, v množnom čísle v prvej osobe tvar vítajme a v druhej osobe tvar vítajte, napríklad Vítajte nášho hrdinu!  

            V slovenčine máme aj slová vitaj vitajte s krátkym i, ktoré sa používajú ako pozdrav na uvítanie, napr. Vitajte, náš hrdina! Hoci majú spoločný pôvod so slovesom vítať, slová vitaj, vitajte sa zaraďujú do inej gramatickej kategórie – medzi citoslovcia.


Otázka z 20. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 19. 04. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vitaj/vítaj