Otázka:

V jednom podniku mali oznam, že podávajú viedenskú kávu a šampanské. Podľa mňa to má byť viedeňská káva a šampaňské, oboje s ň. Mám pravdu?

Heslá:

viedenská káva, šampanské, radvanský, sklabinský, poznanský, bolonský, champanský

Odpoveď:

 Pri tvorení vzťahových prídavných mien od geografických názvov, ktorých slovotvorný základ sa končí na spoluhlásku ň, pred príponou -ský sa mäkká spoluhláska ň mení na tvrdú spoluhlásku n, napríklad Viedeň – viedenský, Radvaň – radvanský, Sklabiňa – sklabinský, Poznaň – poznanský. Podobne je to pri talianskych a francúzskych názvoch, v ktorých sa mäkká spoluhláska ň zapisuje dvojicou písmen gn, napríklad Bologna (výslovnosť [boloňa]) bolonský a Champagne [šampaň] – champanský.  V zdomácnenej podobe pomenovania šumivého vína z oblasti Champagne, ktorá sa utvorila z prídavného mena champanský → šampanský,  je takisto tvrdá spoluhláska n šampanské. Grafická podoba názvov nápojov viedenská káva šampanské zodpovedá zásadám tvorenia slov v slovenčine aj slovenskému pravopisu. Prídavné meno viedenský a podstatné meno šampanské nájdete v takejto podobe aj v slovenských lexikografických príručkách na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovniky.juls.savba.sk.


Otázka z 20. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 19. 04. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu viedenská káva