Otázka:

Píše sa pri odkazovaní za skratkou viď bodka?

Heslá:

viď, pozri, porov.

Odpoveď:

 

Za slovkom viď nepíšeme bodku, lebo to nie je skratka. Ide o rozkazovací spôsob od slovesa vidieť, ktorý sa v súčasnosti už nepoužíva (tento význam sa dnes vyjadruje iba tvarom pozri!). Aj pri odkazovaní na literárne zdroje sa v súčasnosti namiesto výrazu viď odporúča používať imperatívny tvar od slovesa pozrieť – pozri, napr. pozri prílohu č. 4. Pri odkazovaní sa používa aj skratka slovesa porovnaj – porov., napr. porov. kapitolu Písanie veľkých písmen.


Otázka z 17. 03. 2008 bola zodpovedaná dňa 19. 04. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 5 odpovedí k heslu viď