Otázka:

Pripravujeme reklamu na deň sv. Valentína. Je správna formulácia želáme vám jemný Valentín podobne ako želáme vám pekný deň a želáme vám veselý Silvester?

Heslá:

na Valentína, na Silvestra, na Mikuláša, na Jána

Odpoveď:

 

Na rozdiel od neživotného podstatného mena mužského rodu deň, ktoré sa skloňuje podľa vzoru stroj (porov. v akuzatíve jednotného čísla (vidím) pekný stroj – pekný deň), vlastné meno Valentín je životné podstatné meno mužského rodu, ktoré sa skloňuje podľa vzoru chlap (porov. v akuzatíve jednotného čísla (vidím) veselého chlapa – veselého Valentína). Aj pri pomenovaní dní či sviatkov podľa príslušných mien v kalendári majú tieto pomenovania v akuzatíve jednotného čísla zvyčajne pádovú podobu zodpovedajúcu osobným menám, napríklad na Mikuláša, na Jána, na Mateja, na Silvestra (hoci pri mene Silvester sa už vytráca vedomie, že ide o osobné meno, a popri spojení želáme vám veselého Silvestra sa používa aj spojenie želáme vám veselý Silvester). V súvislosti s Valentínom považujeme za správne iba spojenie želáme vám pekného (milého, sladkého, vášnivého, nežného  a pod.) Valentína.  Prívlastok jemný sa v slovenčine v súvislosti s Valentínom bežne nepoužíva, ale ak ho chcete použiť v reklamnom slogane na čokoládu, formulácia má mať podobu Želáme vám jemného Valentína (nie jemný Valentín).


Otázka z 23. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 19. 04. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu na Valentína