Otázka:

Ako je správne: väčšina kurzov je vhodná... alebo väčšina kurzov je vhodných...?

Heslá:

väčšina, zhoda

Odpoveď:

 

 

Pri substantívnych názvoch miery ako kopa, hromada, väčšina a pod. sa prísudok zhoduje v rode, čísle a páde s gramatickým rodom kvantitatívneho podstatného mena (podstatné meno väčšina je ženského rodu), t. j. väčšina kurzov je vhodná (pre začiatočníkov), alebo sa zhoduje prídavné meno (vhodný) v rode čísle a páde s menom počítaného predmetu (s genitívom množného čísla podstatného mena kurz – kurzov), t. j. väčšina kurzov je vhodných (pre začiatočníkov). Obe formulácie zodpovedajú spisovnej slovenčine.


Otázka z 13. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 19. 04. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu väčšina
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku