Otázka:

Ako je správne: tridsaťdňová záruka alebo tridsaťdenná záruka?

Heslá:

tridsaťdňový, tridsaťdenný, -dňový, -denný

Odpoveď:

 

Na pomenovanie časového úseku trvajúceho jeden deň alebo viac dní používame prídavné mená s druhou časťou -denný i -dňový, napríklad jednodenný jednodňový, dvojdennýdvojdňový, desaťdennýdesaťdňový, tridsaťdennýtridsaťdňový. Záruku, ktorá platí (trvá) tridsať dní, môžete nazvať tridsaťdenná záruka aj tridsaťdňová záruka.

            Rozdiel medzi prídavnými menami s druhou časťou -denný a -dňový je v tom, že prídavnými menami s druhou časťou -dňový sa vyjadruje aj ďalší význam, a to „starý x dní“, napríklad dvojdňové mláďa, tridsaťdňové mačiatka a pod., ale prídavnými menami s druhou časťou -denný sa vyjadruje iba význam „trvajúci x dní“.

 


Otázka z 21. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 19. 04. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu tridsaťdňový