Otázka:

Chceme si overiť správnosť sloganu Je treba zmenu zdola. Alebo má byť Je treba zmena zdola?

Heslá:

treba, je treba, potrebujeme

Odpoveď:

 

V prvom rade Vás musíme upozorniť na nevhodnosť vyjadrovania prítomného času vetnou príslovkou treba v spojení s tvarom sponového slovesa byť – je treba. Nespisovné spojenie je treba môžete teda nahradiť vetnou príslovkou treba, t. j. treba zmenu zdola, slovným spojením je potrebné – napr. je potrebná zmena zdola, alebo slovesom potrebovať, t. j. potrebujeme zmenu zdola. Správne je aj spojenie treba nám zmenu zdola.


Otázka z 23. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 19. 04. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu treba