Otázka:

Na Slovensku máme rečnícky klub, ktorý je súčasťou medzinárodnej organizácie Toastmasters International a po anglicky sa nazýva Slovak Toastmasters. Môžeme jeho členov nazývať toastmasteri?

Heslá:

toastmaster, rečník, prípitkár

Odpoveď:

Pre osoby, ktoré sa venujú rečníckemu umeniu, máme v slovenčine všeobecné jednoslovné pomenovanie rečník. Na internetových stránkach sme našli aj pomenovanie rečníka, ktorý sa špecializuje na krátke slávnostné prejavy – prípitky – prípitkár. Toto slovo je štandardne utvorené príponou -ár od slova prípitok podobne ako anglický výraz toastmaster je utvorený od slova toast (prípitok) a master (majster). Ak chcete zdôrazniť v názve klubu príslušnosť k stredoeurópskej rečníckej súťaži Toastmasters International a skutočnosť, že v klube sa komunikuje aj po anglicky, možno prevziať do slovenského názvu aj anglické pomenovanie rečníka toastmaster (s rizikom, že väčšina používateľov slovenského jazyka si predstaví špecialistu na prípravu hrianok). Množné číslo podstatného mena toastmaster, všeobecné životné podstatné meno mužského rodu, vzor chlap, má v slovenčine podobu toastmasteri. Preto je primerané utvoriť názov klubu v podobe Slovenskí toastmasteri (čomu zodpovedá anglická podoba Slovak Toastmasters). Názov Slovenskí toastmasteri treba písať podľa zásad písania vlastných mien uvádzaných v Pravidlách slovenského pravopisu, t. j. s veľkým začiatočným písmenom S na začiatku vlastného mena. Druhú časť spojenia, všeobecné podstatné meno toastmasteri, treba písať s malým začiatočným písmenom.


Otázka z 23. 05. 2012 bola zodpovedaná dňa 19. 04. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu toastmaster