Otázka:

Ako sa nazýva obyvateľ Svitu? Je to svitčan?

Heslá:

Svit, Sviťan, Sviťanka, svitský

Odpoveď:

 Obyvateľské mená sú vlastnými menami a píšu sa s veľkým začiatočným písmenom. Obyvateľ Svitu je Sviťan (v množnom čísle Sviťania), žena je Sviťanka. Vzťahové prídavné meno utvorené od názvu mesta Svit má podobu svitský (napríklad svitský poslanec, svitské námestia). Názvy slovenských obcí aj s príslušnými obyvateľskými menami a so vzťahovými prídavnými menami si môžete overiť jednoduchým vyhľadávaním v Pravidlách slovenského pravopisu na stránke jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV www.slovnik.juls.savba.sk.


Otázka z 23. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 19. 04. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Svit