Otázka:

Je správny nadpis článku Modernizácia stávajúcich kotlov? A čo to vlastne znamená?

Heslá:

stávajúci, stávajúce kotly

Odpoveď:

V slovenčine nemáme prídavné meno stávajúci, máme iba činné príčastie stávajúci utvorené od nedokonavého slovesa stávať s významom „opakovane zaujímať miesto zvyčajne v priamej polohe na nohách“, napr. starý muž stávajúci na nároží (často stojí na nároží).

České prídavné meno stávající má v slovenčine ekvivalenty dnešný, terajší, jestvujúci, existujúci. V nápise Modernizácia stávajúcich kotlov je prídavné meno stávajúcich použité nevhodne a treba ho nahradiť napríklad prídavným menom existujúcich. Nápis môže mať aj podobu Modernizácia kotlov alebo Modernizácia starších kotlov.


Otázka z 11. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 19. 04. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu stávajúci