Otázka:

Sloveso spať je činnostné alebo stavové?

Heslá:

žiť, bdieť, spať, stavové slovesá, byt

Odpoveď:

 

V Morfológii slovenského jazyka (1966), ktorú v elektronickej podobe nájdete na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://www.juls.savba.sk/ediela/msj/, sa na s. 360 uvádzajú medzi stavovými slovesami aj slovesá byť, žiť, bdieť spať.


Otázka z 09. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 19. 04. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu žiť