Otázka:

Je správne spojenie snadná aplikácia? Prídavné meno snadný som našiel v Slovníku slovenského jazyka na stránke slovniky.juls.savba.sk.

Heslá:

snadný, ľahký, jednoduchý, nenáročný, aplikácia, Slovník slovenského jazyka

Odpoveď:

V šesťzväzkovom Slovníku slovenského jazyka, ktorý vychádzal v rokoch 1959 až 1968, nájdete aj slová, ktoré v súčasnosti nezodpovedajú platnej kodifikácii spisovnej slovenčiny. Slovník sme sprístupnili predovšetkým na študijné účely pre tých, ktorí dokážu kriticky vyhodnotiť údaje, ktoré sa v ňom uvádzajú. Pri overovaní spisovnosti slov treba vychádzať z týchto platných kodifikačných príručiek: z Krátkeho slovníka slovenského jazyka (2003), zo Slovníka súčasného slovenského jazyka (A – G, 2006; H – L, 2011; M – N, 2015) a z Pravidiel slovenského pravopisu (2013).

Podľa platnej kodifikácie sa prídavné meno snadný hodnotí v slovenčine ako nespisovný výraz. Tento bohemizmus má v slovenčine spisovné ekvivalenty ľahký, jednoduchý, nenáročný. V spojení snadná aplikácia treba nahradiť prídavné meno snadná niektorým z uvedených spisovných ekvivalentov, napríklad jednoduchá aplikácia.


Otázka z 19. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 19. 04. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu snadný