Otázka:

Správne je od kečupa (keď je to vzor dub) alebo od kečupu?

Heslá:

kečup, kečupu, vzor dub

Odpoveď:

 

Popri primárnej prípone -a je v genitíve jednotného čísla pri vzore dub pomerne častá aj prípona -u (napr. zo stromu, do domu, do obchodu, z dokladu, z betónu, z piesku) a niekedy sa stretávame aj s dvojtvarmi, napr. roka/roku, kaktusa/kaktusu, autobusa/autobusu, lista/listu. O tejto problematike sa môžete viac dozvedieť z Morfológie slovenského jazyka, ktorej elektronickú verziu nájdete na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://www.juls.savba.sk/ediela/msj/. Genitívnu príponu -u pri vzore dub majú okrem iných aj mnohé látkové podstatné mená (materiáliá) mužského rodu, napríklad ocot – octu, med – medu, škrob – škrobu. K nim sa zaraďuje aj podstatné meno kečup s tvarom genitívu jednotného čísla od kečupu, o čom sa môžete presvedčiť aj v lexikografických príručkách na stránke slovniky.juls.savba.sk.


Otázka z 06. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 19. 04. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu kečup