Otázka:

Je slovo očumovať spisovné?

Heslá:

očumovať, čumieť, zízať, civieť, okúkať

Odpoveď:

 

Sloveso očumovať je expresívny výraz, ktorý má pôvod v obecnej češtine, t. j. v českom nespisovnom útvare. V slovenčine sa spolu so slovesom čumieť hodnotí ako subštandardné slovo, t. j. ide o nespisovný výraz. Jeho spisovnými slovenskými ekvivalentmi sú štylisticky neutrálne slovesá obzerať si, prezerať si, obhliadať, premeriavať si (niekoho), pozerať sa (na niekoho), hovorové výrazy obkukávať, obkukovať, okukovať, okúkať (niekoho), pokukovať, pokukávať (po niekom) a expresívne výrazy zízať, civieť (na niekoho).


Otázka z 30. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 19. 04. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu očumovať