Otázka:

Ako sa rozdeľujú na konci riadka slová oblak a oblok a koľko majú slabík?

Heslá:

slabiky, rozdeľovanie slov, oblak, oblok

Odpoveď:

 

 

Slová oblak a oblok majú po dve slabiky: ob-lak, ob-lok. Takto sa rozdeľujú aj na konci riadka.


Otázka z 30. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 19. 04. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 12 odpovedí k heslu slabiky