Otázka:

Ktoré slovenské slovo zodpovedá českému slovu mluvčí?

Heslá:

mluvčí, hovoriaci, rečník, hovorca

Odpoveď:

České slovo mluvčí sa v slovenčine podľa kontextu nahrádza ekvivalentmi hovoriaci, rečník alebo hovorca. Popri nich sa v Krátkom slovníku slovenského jazyka (ktorý je v elektronickej podobe prístupný na stránke nášho ústavu www.slovnik.juls.savba.sk) uvádza aj slovo rozprávač vo význame „kto rozpráva nejaký príbeh“


Otázka z 20. 01. 2008 bola zodpovedaná dňa 21. 01. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu mluvčí