Otázka:

Píše sa správne Kto vie, možno sa raz vráti alebo Ktovie, možno sa raz vráti?

Heslá:

kto vie, ktovie

Odpoveď:

 

 

Vo vete Ktovie, možno sa raz vráti je častica (podľa niektorých príručiek vetná príslovka) ktovie, ktorá má jednoslovnú podobu. Slovom ktovie nekladieme otázku; nepýtame sa kto pozná odpoveď, ale vyjadrujeme možnosť, nádej, resp. pochybnosť o uskutočnení deja. Na porovnanie uvádzame otázku s opytovacím zámenom kto a slovesným tvarom vie: Kto vie, koľko je päť a tri?


Otázka z 30. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 19. 04. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu kto vie