Otázka:

Je pravda, že v internetovej komunikácii sa nemusí používať diakritika?

Heslá:

internetová komunikácia, diakritika, pravopis

Odpoveď:

Internetová komunikácia je veľmi široký pojem. Ak máte na mysli e-mailovú korešpondenciu, nie je dôvod písať listy bez diakritiky. Predovšetkým v oficiálnej e-mailovej komunikácii treba dodržiavať pravopisné, ale aj formálne pravidlá písania listu. Aby ste sa vyhli riziku, že text e-mailu sa zobrazí adresátovi v nečitateľnej podobe, odporúčame Vám písať listy formou dokumentu a posielať ich ako prílohu. 


Otázka z 30. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 19. 04. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu internetová komunikácia