Otázka:

Ako skloňujeme názov ukrajinského mesta Mariupol? Zaujíma ma tvar lokálu.

Heslá:

Mariupol, Konštantínopol, Adrianopol, Sevastopol, Simferopol

Odpoveď:

 

Názov mesta Mariupol sa skloňuje ako iné názvy so zakončením na -pol podľa vzoru dub. V lokáli má tvar v Mariupole (ako v Konštantínopole, Adrianopole, Sevastopole, Simferopole).

 


Otázka z 14. 04. 2016 bola zodpovedaná dňa 14. 04. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Mariupol