Otázka:

Ako nazývame budovu v obci, v ktorej sa konajú rozličné kultúrne akcie: kultúrny dom alebo dom kultúry?

Heslá:

kultúrny dom, dom kultúry

Odpoveď:

 

Zariadenie, v ktorom sa konajú kultúrno-spoločenské podujatia obce, možno pomenovať kultúrny dom aj dom kultúry. Obe pomenovania sú správne (porov. heslo dom v 1. zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka, 2006, ktorý je sprístupnený na webovej stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovniky.juls.savba.sk).

 


Otázka z 14. 04. 2016 bola zodpovedaná dňa 14. 04. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu kultúrny dom