Otázka:

Ako je správne: audiotexové číslo alebo audiotextové číslo?

Heslá:

audiotex, audiotext, audiotexové číslo, audiotextové číslo

Odpoveď:

 

Ako ukazujú doklady z internetu, v praxi sa používajú obe spojenia – audiotexové číslo i audiotextové číslo. Kým Pravidlá slovenského pravopisu (2013) i Veľký slovník cudzích slov (2003) zaznamenávajú slovo audiotex a odvodené prídavné meno audiotexový, Slovník súčasného slovenského jazyka (1. zv., 2006) už eviduje obe podoby – slovo audiotex audiotext a prídavné mená audiotexový aj audiotextový.

 


Otázka z 14. 04. 2016 bola zodpovedaná dňa 14. 04. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu audiotex