Otázka:

Ako sa správne píše spojenie Vestfálsky mier?

Heslá:

Vestfálsky mier

Odpoveď:

 

Podľa Pravidiel slovenského pravopisu sa názvy dôležitých písomností, najmä historických, pokladajú za vlastné mená. Keďže názvom Vestfálsky mier sa označuje systém mierových zmlúv z r. 1648 (ktorým bola ukončená tridsaťročná vojna medzi katolíkmi a protestantmi), odporúčame ho písať s veľkým začiatočným písmenom.  

 


Otázka z 13. 12. 2008 bola zodpovedaná dňa 15. 12. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Vestfálsky mier