Otázka:

Ako je správne: obsolentný alebo obsoletný? Alebo je to dvojtvar?

Heslá:

obsolétny, obsolentný

Odpoveď:

 

Cudzie prídavné meno s významom „ktorý vyšiel z používania, zastaraný“ má pôvod v latinskom príčastí obsoletus (od slovesa obsolescere „zastarať“). Jeho tvar v slovenčine je obsolétny. Túto podobu zachytáva nielen starší Slovník slovenského jazyka (3. zv., 1960), ale aj Slovensko-nemecký slovník medicíny (1997) a Slovensko-anglický slovník medicíny (1997).

 


Otázka z 14. 04. 2016 bola zodpovedaná dňa 14. 04. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu obsolétny