Otázka:

Ako sa nazýva tekutina na vymazanie atramentu? Volali sme to zmizík, ale toto slovo som nenašiel v slovníku.

Heslá:

zmizík, korektor

Odpoveď:

 

Podstatné meno zmizík sa neuvádza v slovenských slovníkoch. Ide zrejme o apelativizovanú podobu vlastného mena – pôvodne českého obchodného názvu výrobku – podobne ako pri niektorých iných cudzích slovách, napr. lux (hovorové pomenovanie vysávača podľa značky Lux) alebo neska (hovorové pomenovanie instantnej kávy utvorené z názvu Nescafé). Aj podstatné meno zmizík sa zaraďuje k hovorovým výrazom. Štylisticky neutrálne pomenovanie všetkých druhov kancelárskych potrieb používaných na opravu napísaného textu je korektor.


Otázka z 17. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 28. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zmizík