Otázka:

Môžem povedať, že zapálim svetlo, keď hovorím o elektrickom lustri?

Heslá:

zažať, rozsvietiť, zapnúť svetlá, zapáliť svetlo

Odpoveď:

 

V súvislosti s elektrickým svetlom sa používajú výrazy zažať, rozsvietiť, zasvietiť, resp. aj zapnúť svetlá, napr. na aute. Nemožno však vylúčiť ani výraz zapáliť svetlo (porov. heslo zapáliť – 3. význam v Krátkom slovníku slovenského jazyka na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovniky.juls.savba.sk).


Otázka z 11. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 24. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zažať