Otázka:

Môže sa prídavné meno sofistikovaný stupňovať? A aký má vlastne význam?

Heslá:

sofistikovaný, stupňovanie

Odpoveď:

 

 

Slovom gréckeho pôvodu sofistikovaný sa v súčasnej slovenčine vyjadrujú významy 1. „dôkladne premyslený; technicky zložitý; majúci náročný mechanizmus, postup“, napr. sofistikované metódy, sofistikované internetové riešenie, sofistikovaná výroba; 2. „v publicistike náročne, precízne vypracovaný“, napr. sofistikovaný domov; sofistikovaná kriminalita; 3. „zavádzajúci, klamný“ (podľa podstatného mena sofistika s významom „úmyselné používanie klamných úsudkov a dôkazov“).

Komparatív (2. stupeň) prídavného mena sofistikovaný má podobu sofistikovanejší a superlatív (3. stupeň) najsofistikovanejší.


Otázka z 11. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 24. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu sofistikovaný