Otázka:

Ako je správne: stál som pri slávikovy alebo pri sláviku?

Heslá:

slávik, pri slávikovi

Odpoveď:

 Zvieracie podstatné mená mužského rodu sa v jednotnom čísle skloňujú podľa vzoru chlap a v množnom čísle podľa neživotných vzorov dub (napr. býky, slony) alebo stroj (napr. zajace, jelene). Výnimkou sú zvieracie podstatné mená pes, vlk vták, ktoré na rozdiel od ostatných zvieracích podstatných mien mužského rodu možno v množnom čísle skloňovať aj ako životné, t. j. v nominatíve množného čísla sú popri podobách psy, vlky, vtáky správne aj podoby psi, vlci, vtáci a v akuzatíve množného čísla popri podobách (vidím) psy, vlky, vtáky aj podoby (vidím) psov, vlkov, vtákov.  

Zvieracie podstatné meno mužského rodu slávik sa v jednotnom čísle skloňuje podľa vzoru pre životné podstatné mená mužského rodu chlap, t. j. vidím slávika, pri slávikovi. Tvary (pri) sláviku ani (pri) slávikovy nie sú v slovenčine správne (v lokáli jednotného čísla nemá nijaké podstatné meno na konci ypsilon). V množnom čísle sa podstatné meno slávik skloňuje podľa vzoru dub, t. j. dva sláviky.


Otázka z 23. 05. 2012 bola zodpovedaná dňa 29. 05. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu slávik