Otázka:

Ako je správne: skúšobná komisia alebo skúšajúca komisia?

Heslá:

skúšobný, skúšajúci, skúšobná komisia

Odpoveď:

 

 

Prídavné meno skúšobný  má význam „vzťahujúci sa na skúšku, na (pre)skúšanie“.

Činné príčastie skúšajúci súvisí so slovesom skúšať a má význam „ten, ktorý skúša; tí ktorí skúšajú“. Komisiu, ktorá niekoho skúša, možno označiť aj príčastím skúšajúca komisia, ale ustálene sa v danom význame používa spojenie skúšobná komisia, t. j. komisia určená (vymenovaná) na (pre)skúšanie študentov, kandidátov na funkciu, uchádzačov o miesto a pod. Oslovenie má mať podobu vážení členovia skúšobnej komisie.


Otázka z 31. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 02. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu skúšobný