Otázka:

Kapitolu v príručke sme nazvali „Skôr, než začnete“. Má tam byť čiarka?

Heslá:

skôr než, skôr ako

Odpoveď:

 

Názov kapitoly Skôr než začnete alebo Skôr ako začnete treba písať bez čiarky, lebo ide o podraďovacie spojky skôr než, skôr ako, ktoré tvoria jeden celok. Tieto spojky sa zvyčajne používajú na uvádzanie vedľajšej vety v podraďovacom súvetí, napríklad Skôr než začnete písať, pozorne si prečítajte zadanie alebo Skôr ako niečo povieš, napočítaj do desať.


Otázka z 11. 04. 2012 bola zodpovedaná dňa 12. 04. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu skôr než