Otázka:

Ako sa má správne vyslovovať slovo sesternica? Je tam mäkká spoluhláska ť?

Heslá:

sesternica – výslovnosť

Odpoveď:

 

V slove sesternica je mäkká spoluhláska ť a mäkká spoluhláska ň, lebo v domácich slovách sa slabiky teni vyslovujú mäkko, t. j. [ťe] a [ňi]. Správna výslovnosť je [sesťerňica]. Takáto výslovnosť sa uvádza aj v kodifikačných príručkách, ako sú Pravidlá slovenskej výslovnosti od Ábela Kráľa a Pravidlá slovenského pravopisu.


Otázka z 13. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 22. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu sesternica – výslovnosť