Otázka:

Slovo sefira sa píše s malým alebo s veľkým s – Sefira?

Heslá:

sefira, sefiry

Odpoveď:

 Podstatné meno sefira zatiaľ nie je spracované v slovenských lexikografických príručkách. V odbornej spisbe sa tento výraz používa ako všeobecné podstatné meno, ktoré sa píše s malým začiatočným písmenom. Charakter vlastného mena majú iba samotné názvy desiatich sefír, ako Bina, Gevura, Hod, Chochma atď. Spojenie, na ktoré ste sa spytovali, má mať takúto grafickú podobu: Židia znázorňujú sefiry aj v tvare sedemramenného svietnika.


Otázka z 21. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 23. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu sefira