Otázka:

Ako je správne: štátne orgány rozhodnú sami/samy a úrady posúdia sami/samy?

Heslá:

sami, samy

Odpoveď:

 V spojeniach štátne orgány rozhodnú samy i úrady posúdia samy sa vymedzovacie zámeno sám (s významom „samostatne, bez cudzieho zásahu“) vzťahuje na neživotné podstatné mená mužského rodu orgány úrady, ktoré sú v nominatíve množného čísla. Gramatickej zhode zodpovedá tvar samy. Zámeno sám má v nominatíve množného čísla pádovú príponu -i iba pri životných podstatných menách mužského rodu (napríklad chlapi to posúdia sami). Pri neživotných podstatných menách mužského rodu, pri zvieracích podstatných menách mužského rodu, ako aj pri podstatných menách ženského a stredného rodu má príponu -y (stromy sa proti škodcom chránia samy, psy si samy našli potravu, ženy budú rokovať samy mestá sa samy rozhodnú, ako použijú pridelené finančné prostriedky).


Otázka z 02. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 02. 03. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu sami