Otázka:

Starostlivosť o klientov v pobytových zariadeniach sa správne nazýva rezidentská starostlivosť alebo rezidenčná starostlivosť?

Heslá:

rezidentský, rezidenčný, rezidenčná starostlivosť

Odpoveď:

 

Starostlivosť o občanov (so zdravotným postihnutím) poskytovaná v pobytových zariadeniach sa nazýva rezidenčná starostlivosť.


Otázka z 09. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 13. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu rezidentský