Otázka:

Čo znamená repasovať?

Heslá:

repasovať

Odpoveď:

 

V Slovníku cudzích slov (SPN 2005), ktorý nájdete aj na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovniky.juls.savba.sk, sa pri obojvidovom slovese repasovať uvádza, že ide o slovo prevzaté z francúzštiny, ktoré sa v slovenčine používa ako odborný výraz. V technike má významy „vykonávať (vykonať) prehliadku fungovania mechanizmu alebo jeho častí“ a „nahrádzať (nahradiť) opotrebované časti zariadenia a tým zvýšiť jeho životnosť, renovovať“. Vo výpočtovej technike sa sloveso repasovať používa vo význame „nahrádzať (nahradiť) niektoré komponenty počítača a tým zvýšiť jeho výkon“.


Otázka z 22. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 01. 03. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu repasovať