Otázka:

Sú výrazy oceľový zvinovací meter aj oceľový stáčací meter z jazykového hľadiska správne?

Heslá:

oceľový zvinovací meter, oceľový stáčací meter, navíjací, oceľový navíjací meter

Odpoveď:

Pomenovania oceľový zvinovací meter aj oceľový stáčací meter sú z jazykového hľadiska správne. V rovnakom význame možno použiť aj prídavné meno navíjací – oceľový navíjací meter.


Otázka z 30. 01. 2008 bola zodpovedaná dňa 31. 01. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu oceľový zvinovací meter