Otázka:

Ako mám písať spojenia p/Prezídium /Policajného zboru a p/Prezídium Hasičského a záchranného zboru?

Heslá:

názvy prezídií, Prezídium

Odpoveď:

 

Podľa Pravidiel slovenského pravopisu (2000, s. 67) sa názvy najvyšších orgánov inštitúcií, názvy prezídií, predstavenstiev a dozorných rád (ak sa uvádza plný názov inštitúcie alebo podniku) považujú za vlastné mená a píšu sa s veľkým začiatočným písmenom. Pomenovania Prezídium Policajného zboru Prezídium Hasičského a záchranného zboru treba písať s veľkým začiatočným písmenom.


Otázka z 24. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 01. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu názvy prezídií