Otázka:

Chceme napísať listy prezidentovi a ministrovi. Ako ich máme osloviť? Máme uvádzať aj tituly?

Heslá:

oslovenie, pán prezident

Odpoveď:

 

Otázka, s ktorou ste sa na nás obrátili, nie je ani tak jazyková záležitosť, ako otázka etikety a protokolu. Titulovanie vysokých štátnych činiteľov a diplomatov upravuje platný protokol. V oficiálnom styku oslovujeme takéto osoby titulmi vyplývajúcimi z ich funkcií, napr. pán minister, pán veľvyslanec, pán konzul aj pán prezident. Iné tituly (akademické tituly, vedecké hodnosti a pod.) sa väčšinou neuvádzajú. V prípade pochybností Vám odporúčame, aby ste sa obrátili na odbor protokolu Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky.


Otázka z 20. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 28. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 12 odpovedí k heslu oslovenie