Otázka:

V zozname úloh máme bod „preškoliť zamestnancov o nariadení...“ Je to správne?

Heslá:

preškoliť, poučiť, oboznámiť, informovať

Odpoveď:

 

Sloveso preškoliť mávýznamy „školením zmeniť kvalifikáciu, t. j. rekvalifikovať“ a „školením zmeniťniečí (sveto)názor“. Vo význame „odovzdať niekomu vedomosti v rámci školenia“ sa v slovenčine používajú slovesá vyškoliť, oboznámiť, poučiť, informovať. Ak sa chystáte oboznámiť zamestnancov na školení s nejakým novým nariadením, môžete sa vyjadriť, že ich chcete na školení oboznámiť s nariadením , resp.že ich chceme poučiť/informovať o nariadení, alebo že pre nich pripravíte školenie o nariadení.


Otázka z 29. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 09. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu preškoliť