Otázka:

Ako je správne: finančné požitky poslancov alebo finančné pôžitky poslancov?

Heslá:

pôžitok, pôžitky, požitky

Odpoveď:

 

 

Podstatné meno pôžitok má význam „príjemný pocit vyvolaný nejakým zážitkom, rozkoš“ a nájdete ho aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka a v Pravidlách slovenského pravopisu na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovniky.juls.savba.sk.

Podstatné meno požitok sa v súčasnej slovenčine zvyčajne používa v plurálovej podobe (t. j. v množnom čísle) a aj v spomínaných príručkách je spracované v hesle požitky. Slovo požitky je odborný termín z peňažníctva s významom „peňažné alebo naturálne dávky ako súčasť nárokového príjmu pracovníka“ (napríklad funkčné požitky poslancov, upraviť výšku požitkov).


Otázka z 10. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 13. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu pôžitok