Otázka:

Ako môžeme pomenovať poradcu, ktorý radí v oblasti miestneho rozvoja? Musí to byť poradca v oblasti miestneho rozvoja alebo môžeme použiť predložku pre – poradca pre miestny rozvoj?

Heslá:

poradca pre, konzultant pre, splnomocnenec pre, predložka pre

Odpoveď:

 

Na vyjadrenie pôsobnosti sa v slovenčine používa predložka pre, napr. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, koordinačný výbor pre rozvojovú pomoc, komisia pre vedu, výskum a umenie. Takto sa predložka pre používa aj na vyjadrenie pôsobnosti (resp. oblasti právomoci) osôb, napr. splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity, splnomocnenec pre Gabčíkovo, poradca pre výživu, poradca pre miestny rozvoj či konzultant pre nemocničné informačné systémy.


Otázka z 16. 04. 2012 bola zodpovedaná dňa 25. 04. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu poradca pre