Otázka:

Máme v slovenčine jednoslovné pomenovanie pre podložku pod pivo? Je správny výraz podtácka alebo podpivník?

Heslá:

podtácka, podpivník, pivná tácka, podložka pod pivo

Odpoveď:

 

Ustálené pomenovanie podložky pod pohár je pivná tácka, pivná podložka alebo podložka pod pivo, resp. všeobecnejšie podložka pod pohár (existujú aj podložky od výrobcov nealkoholických nápojov). Pomenovanie podložky pod pivo podpivník je takisto správne utvorené – rovnakým spôsobom ako výrazy podbradník, podhlavník či podokenník. Výraz podpivník zatiaľ nie je spracovaný v slovenských lexikografických príručkách, ale našli sme dostatok dokladov na jeho používanie v jazykovej praxi. Slovo podtácka, ktoré sa takisto často používa v jazykovej praxi,nepovažujeme z hľadiska slovotvornej motivácie a prostej logiky za vhodné. Podstatné meno tácka má význam „podložka“ alebo „podnos“ a spájať ju s predponou pod- je nezmyslené.


Otázka z 17. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 28. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu podtácka