Otázka:

Ako je správne: dokumenty odovzdajte na pobočke UniCredit Bank, a. s., v Komárne alebo dokumenty odovzdajte v pobočke UniCredit Bank, a. s., v Komárne?

Heslá:

na pobočke, v pobočke

Odpoveď:

 

 

V súvislosti s pobočkou vo význame „pobočný závod, ústav; filiálka“ sa miestny význam vyjadruje predložkou v. Spojenie s predložkou na na pobočke – je hovorové.

V oficiálnom jazykovom prejave Vám odporúčame používať spojenie dokumenty odovzdajte v pobočke UniCredit Bank, a. s., v Komárne alebo dokumenty odovzdajte v komárňanskej pobočke UniCredit bank, a. s., respektíve dokumenty odovzdajte v UniCredit Bank Slovakia, a. s., v pobočke Komárno.


Otázka z 21. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 01. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu na pobočke