Otázka:

Ako mám správne zapísať číslicami a značkou % prídavné meno stopercentný? S medzerou 100 % alebo bez medzery 100%?

Heslá:

100 %, stopercentný, päťpercentný, percento

Odpoveď:

 

Značka percenta (%) sa v slovenských textoch píše za príslušnou číselnou hodnotou, od ktorej sa oddeľuje medzerou, napr. 5 %, 30 % a pod. Takto sa zapisuje aj v nepriamych pádoch pri skloňovaní, napr. podieľa sa 5 % (podieľa sa piatimi percentami), aj pri vyjadrení prídavného mena, napr. 5 % roztok (päťpercentný roztok), s 30 % využitím (s tridsaťpercentným využitím), so 100 % rastlinnými zložkami (so stopercentnými rastlinnými zložkami) a pod. Takto upravuje písanie značky % slovenská technická norma STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností.

 


Otázka z 18. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 27. 03. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu 100 %