Otázka:

Môžem vo vete napísať „život po 50-ke“, „užívajte si 50-ku“, „po dovŕšení 55-ky“?

Heslá:

50-ka, päťdesiatka

Odpoveď:

 

 

Podstatné mená s číselným významom ako  dvojka, päťka, desiatka, päťdesiatka či päťdesiatpäťka sa zapisujú číslicami s pádovou príponou pripojenou spojovníkom väčšinou iba v neoficiálnej, neformálnej písomnej komunikácii, alebo účelovo pri osobitnom grafickom stvárnení (napríklad v rámci grafického stvárnenia pohľadnice s blahoželaním).

                V spojeniach typu život po päťdesiatke, užívajte si päťdesiatku či po dovŕšení päťdesiatpäťky Vám odporúčame písať jednotlivé pádové podoby podstatných mien päťdesiatka päťdesiatpäťka slovom.


Otázka z 10. 04. 2012 bola zodpovedaná dňa 17. 04. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu 50-ka