Otázka:

V spojení študoval na lekárskej fakulte v Bratislave mám písať prídavné meno lekárskej s malým začiatočným písmenom alebo s veľkým?

Heslá:

lekárska fakulta v Bratislave

Odpoveď:

 

Názvy fakúlt sa považujú za vlastné mená a píšu sa s veľkým začiatočným písmenom vtedy, ak sa v nich uvádza príslušnosť ku konkrétnej vysokej škole alebo univerzite, napr. Fakulta manažmentu Univerzity Komenského. V spojení ako študoval na lekárskej fakulte v Bratislave nie je výraz lekárska fakulta bez určenia príslušnosti k inštitúcii vlastným menom a píše sa s malým začiatočným písmenom.


Otázka z 09. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 13. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu lekárska fakulta v Bratislave