Otázka:

Píše sa v spojení magazín z 1975 roka bodka za číslom 1975?

Heslá:

radové číslovky, z 1975. roka, z roka 1975

Odpoveď:

 

Ak chcete v spojení magazín z tisíc deväťsto sedemdesiateho piateho roka zapísať letopočet číslicami, treba ho písať s bodkou, t. j. z  1975. roka, lebo ide o radovú číslovku. Text možno upraviť aj takto: magazín z roku 1975.


Otázka z 11. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 13. 04. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 11 odpovedí k heslu radové číslovky