Otázka:

Píše sa v spojení „ich názvy sú fascinujúce a zároveň strašné“ pred spojkou a čiarka?

Heslá:

a zároveň, písanie čiarky

Odpoveď:

 

V spojení ich názvy sú fascinujúce a zároveň strašné sa nepíše pred priraďovacou spojkou čiarka.


Otázka z 11. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 13. 04. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu a zároveň