Otázka:

Ako je správne: sklamanie z niečoho alebo sklamanie nad niečím?

Heslá:

sklamanie

Odpoveď:

 V súvislosti s podstatným menom sklamanie sú správne predložkové väzby sklamanie z niečoho (napr. sklamanie z prehry, sklamanie z výsledku, sklamanie z malej účasti voličov) i sklamanie nad niečím (napr. sklamanie nad výkonmi športovcov, sklamanie nad postojom politikov). V databáze Slovenského národného korpusu sme našli 977 dokladov na spojenie sklamanie z (niečoho) a 303 dokladov na spojenie sklamanie nad (niečím).

 


Otázka z 02. 09. 2012 bola zodpovedaná dňa 14. 09. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu sklamanie