Otázka:

Ako môžeme v slovenčine nazvať systém vytvárania zvukov podľa Daphne Oram? V angličtine je to Oramics.

Heslá:

Daphne Oramová, oramika, Oramics

Odpoveď:

 

Systém (techniku) vytvárania zvukov na syntetizátore, ktorý vypracovala Daphne Oramová, možno po slovensky nazvať Oramovej systém alebo Oramovej technika. Anglickému pomenovaniu Oramics zodpovedá v slovenčine tvar oramika. Príponou -ika sa v slovenčine tvoria názvy odborov, učení a systémov, ako napríklad matematika, etika, strofika, toponymika, polonistika, kalanetika či názov grafického systému cyrilika. Tieto pomenovania sa podľa slovenského pravopisu píšu s malým začiatočným písmenom, lebo sa nepovažujú za vlastné mená.

 


Otázka z 12. 05. 2012 bola zodpovedaná dňa 24. 05. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Daphne Oramová